STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26361 170004521/HSCBA-HCM 170000399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED

Còn hiệu lực

26362 170004522/HSCBA-HCM 170000400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED

Còn hiệu lực

26363 170004523/HSCBA-HCM 170000401/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED

Còn hiệu lực

26364 170004302/HSCBA-HCM 170000403/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT

Còn hiệu lực

26365 170000401/HSCBMB-NĐ 170000004/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y TẾ NAM ĐỊNH

Còn hiệu lực

26366 170006903/HSCBMB-HCM 170000219/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH INOVA

Còn hiệu lực

26367 170006703/HSCBMB-HCM 170000218/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT

Còn hiệu lực

26368 170006607/HSCBMB-HCM 170000217/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH

Còn hiệu lực

26369 170005807/HSCBMB-HCM 170000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DUY TÂN

Còn hiệu lực

26370 170006507/HSCBMB-HCM 170000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỨC KHỎE VÀNG

Còn hiệu lực