STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26391 170004213/HSCBA-HN 170000164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26392 170000103/HSCBMB-HB 170000003/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN HÀ

Còn hiệu lực

26393 170000001/HSCBMB-HB 170000004/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HBI

Còn hiệu lực

26394 170004103/HSCBA-HCM 170000342/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH

Còn hiệu lực

26395 170002403/HSCBSX-HCM 170000017/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y NHA KHOA KHÁNH QUANG

Còn hiệu lực

26396 170004208/HSCBA-HCM 170000343/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26397 170004211/HSCBA-HCM 170000344/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26398 170003604/HSCBA-HCM 170000345/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26399 170004201/HSCBA-HCM 170000346/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26400 170004202/HSCBA-HCM 170000347/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực