STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26401 170004001/HSCBA-HCM 170000348/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26402 170004102/HSCBA-HCM 170000349/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26403 170004210/HSCBA-HCM 170000350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA

Còn hiệu lực

26404 170003410/HSCBA-HCM 170000351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA

Còn hiệu lực

26405 170004218/HSCBA-HCM 170000352/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH

Còn hiệu lực

26406 170004209/HSCBA-HCM 170000353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH

Còn hiệu lực

26407 170008208/HSCBMB-HN 170000605/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN

Còn hiệu lực

26408 170006505/HSCBMB-HCM 170000208/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

26409 170006519/HSCBMB-HCM 170000207/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH

Còn hiệu lực

26410 170006508/HSCBMB-HCM 170000206/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

Còn hiệu lực