STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26411 170006509/HSCBMB-HCM 170000205/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN

Còn hiệu lực

26412 170006512/HSCBMB-HCM 170000204/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO

Còn hiệu lực

26413 170006517/HSCBMB-HCM 170000203/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

Còn hiệu lực

26414 170006506/HSCBMB-HCM 170000202/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN

Còn hiệu lực

26415 170006520/HSCBMB-HCM 170000201/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

26416 170006503/HSCBMB-HCM 170000199/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỲ PHONG

Còn hiệu lực

26417 170006514/HSCBMB-HCM 170000198/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

26418 170006504/HSCBMB-HCM 170000197/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIETMED HCM

Còn hiệu lực

26419 170006518/HSCBMB-HCM 170000196/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KIẾN ĐỨC

Còn hiệu lực

26420 170006302/HSCBMB-HCM 170000195/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI

Còn hiệu lực