STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26481 170009019/HSCBMB-HN 170000717/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG

Còn hiệu lực

26482 170009804/HSCBMB-HN 170000718/PCBMB-HN

CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẠI SƠN

Còn hiệu lực

26483 170006001/HSCBSX-HN 170000024/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Gói muối rửa mũi và chai nhựa đi kèm

Còn hiệu lực

26484 170009802/HSCBMB-HN 170000719/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ AE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26485 170006010/HSCBA-HN 170000435/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ GIA PHÁT Máy ly tâm (Low speed refrigerated centrifuge)

Còn hiệu lực

26486 170004917/HSCBA-HN 170000436/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy chiếu kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

26487 170004913/HSCBA-HN 170000437/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

26488 170004916/HSCBA-HN 170000438/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy chiếu kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

26489 170005302/HSCBA-HN 170000439/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Máy thử thị lực liên hoàn

Còn hiệu lực

26490 170006006/HSCBA-HN 170000440/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực