STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26501 170005414/HSCBA-HCM 170000487/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Thiết bị xử lý phim X-quang 2000 Model 212 (Medical X-ray Processor 2000 Model 212)

Còn hiệu lực

26502 170005507/HSCBA-HCM 170000490/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ HÓA CHẤT, THUỐC THỬ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA

Còn hiệu lực

26503 170005234/HSCBA-HCM 170000491/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng thun cuộn tự dính y tế COBAN

Còn hiệu lực

26504 170005232/HSCBA-HCM 170000492/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng keo lụa y tế DURAPORE

Còn hiệu lực

26505 170005233/HSCBA-HCM 170000493/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dính y tế vải mềm dạng cuộn SOFT CLOTH

Còn hiệu lực

26506 170005225/HSCBA-HCM 170000494/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dính y tế vải có gạc I.V.DRESSING

Còn hiệu lực

26507 170005227/HSCBA-HCM 170000495/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Gel y tế làm mềm mảng hoại tử khô TEGAERM HYDROGEL

Còn hiệu lực

26508 170005228/HSCBA-HCM 170000496/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Miếng dán y tế chống loét TEGADERM HYDROCOLLOID

Còn hiệu lực

26509 170005229/HSCBA-HCM 170000497/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng keo giấy y tế MICROPORE

Còn hiệu lực

26510 170005226/HSCBA-HCM 170000499/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Túi gel chườm nóng lạnh y tế 3M

Còn hiệu lực