STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26511 170005231/HSCBA-HCM 170000501/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng keo trong y tế TRANSPORE

Còn hiệu lực

26512 170005502/HSCBA-HCM 170000502/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Kính sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

26513 170005503/HSCBA-HCM 170000504/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Kính soi cổ tử cung và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

26514 170005501/HSCBA-HCM 170000505/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Kính hiển vi và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

26515 170005214/HSCBA-HCM 170000512/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV ĐỈNH VIỆT Túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

26516 170005215/HSCBA-HCM 170000513/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV ĐỈNH VIỆT Túi hấp tiệt trùng Tyvek dùng trong y tế

Còn hiệu lực

26517 170005216/HSCBA-HCM 170000515/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV ĐỈNH VIỆT Băng chỉ thị nhiệt dùng trong y tế

Còn hiệu lực

26518 170005217/HSCBA-HCM 170000516/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV ĐỈNH VIỆT Băng chỉ thị nhiệt EO dùng trong y tế

Còn hiệu lực

26519 170005218/HSCBA-HCM 170000517/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV ĐỈNH VIỆT Giấy gói tiệt trùng dùng trong y tế, chất liệu Crepe

Còn hiệu lực

26520 170005219/HSCBA-HCM 170000518/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV ĐỈNH VIỆT Giấy gói dùng cho tiệt khuẩn Plasma dùng trong y tế, chất liệu vải không dệt

Còn hiệu lực