STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26531 170005728/HSCBA-HCM 170000575/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Ống thông tiểu 2 nhánh

Còn hiệu lực

26532 170005508/HSCBA-HCM 170000576/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

26533 170005601/HSCBA-HCM 170000577/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Điện cực loại dùng 1 lần

Còn hiệu lực

26534 170005713/HSCBA-HCM 170000578/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Bàn mổ

Còn hiệu lực

26535 170005706/HSCBA-HCM 170000579/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Đèn mổ

Còn hiệu lực

26536 170000401/HSCBA-HP 170000002/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Máy và hóa chất phân tích huyết học - Hãng Diatron MI Plc

Còn hiệu lực

26537 170001201/HSCBMB-HP 170000009/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC

Còn hiệu lực

26538 170006009/HSCBA-HN 170000421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Chất thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

26539 170005918/HSCBA-HN 170000426/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi ép áp lực truyền dịch 500ml

Còn hiệu lực

26540 170005919/HSCBA-HN 170000427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm

Còn hiệu lực