STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26541 170005914/HSCBA-HN 170000428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo hai mảnh Flexima 3S, loại xả

Còn hiệu lực

26542 170005913/HSCBA-HN 170000429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo hai mảnh Flexima 3S, loại kín

Còn hiệu lực

26543 170005912/HSCBA-HN 170000430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi dẫn lưu niệu Flexima Uro Silk

Còn hiệu lực

26544 170005917/HSCBA-HN 170000431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

26545 170005916/HSCBA-HN 170000432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

26546 170005405/HSCBA-HCM 170000530/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH “Cán dao” dùng cho Bộ dụng cụ phẫu thuật V. Muller®

Còn hiệu lực

26547 170005406/HSCBA-HCM 170000531/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dao Freer lưỡi thẳng 5mm, đánh bóng nhám, dài 15.9cm dùng cho bộ dụng cụ phẫu thuật V. Muller® - FREER SEPTUM KNIFE BLADE LENGTH 5MM OVERALL LENGTH 6-1/4"(15.9CM)

Còn hiệu lực

26548 170005407/HSCBA-HCM 170000532/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim đầu kim tròn, cong, đường kính 1.2mm, dài 8cm dùng cho bộ dụng cụ phẫu thuật V.Muller® - V.Muller® IRRIGATION/INJECTION NEEDLE OLIVE TIP, CVD, DIA 1.2MM OVERALL LENGTH 3-1/8" (8CM)

Còn hiệu lực

26549 170005408/HSCBA-HCM 170000533/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH “Đục SMITH-PETERSON” dùng cho Bộ dụng cụ phẫu thuật V. Muller®

Còn hiệu lực

26550 170005409/HSCBA-HCM 170000534/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Các loại “Kéo” dùng cho Bộ dụng cụ phẫu thuật Snowden Pencer

Còn hiệu lực