STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26561 170005624/HSCBA-HCM 170000549/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

Còn hiệu lực

26562 170005532/HSCBA-HCM 170000550/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

26563 170005604/HSCBA-HCM 170000553/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Hệ thống máy ghế răng và phụ kiện

Còn hiệu lực

26564 170005616/HSCBA-HCM 170000554/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT CARESTREAM CR Cassette

Còn hiệu lực

26565 170005617/HSCBA-HCM 170000555/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Thiết bị xử lý phim X-quang (Medical X-ray Processor)

Còn hiệu lực

26566 170005619/HSCBA-HCM 170000556/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Chất tráng rửa phim X-OMAT MX

Còn hiệu lực

26567 170005623/HSCBA-HCM 170000557/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Chất tráng rửa phim

Còn hiệu lực

26568 170005606/HSCBA-HCM 170000558/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm máy phân tích điện giải đồ

Còn hiệu lực

26569 170005627/HSCBA-HCM 170000559/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

26570 170005614/HSCBA-HCM 170000560/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Nhóm dụng cụ kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực