STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26571 170005612/HSCBA-HCM 170000561/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

26572 170005611/HSCBA-HCM 170000562/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

26573 170005615/HSCBA-HCM 170000564/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Nhóm dụng cụ kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

26574 170005608/HSCBA-HCM 170000565/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Cán dao mổ phẫu thuật số 3

Còn hiệu lực

26575 170005609/HSCBA-HCM 170000566/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ banh phẫu thuật

Còn hiệu lực

26576 170005610/HSCBA-HCM 170000567/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ nạo phẫu thuật Beckmann

Còn hiệu lực

26577 170001101/HSCBMB-ĐNa 170000007/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26578 170000601/HSCBMB-ĐNa 170000006/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH

Còn hiệu lực

26579 170000406/HSCBMB-ĐNa 170000005/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ SANG NAM

Còn hiệu lực

26580 170000001/HSCBA-TNg 170000002/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Vật liệu che nướu khi tẩy trắng - Bleach'n smile Dental Dam

Còn hiệu lực