STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26581 170007809/HSCBMB-HCM 170000280/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN

Còn hiệu lực

26582 170007807/HSCBMB-HCM 170000279/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH

Còn hiệu lực

26583 170007806/HSCBMB-HCM 170000278/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH LARISSA PHARMA

Còn hiệu lực

26584 170007804/HSCBMB-HCM 170000277/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT

Còn hiệu lực

26585 170007605/HSCBMB-HCM 170000275/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SONG THIÊN

Còn hiệu lực

26586 170007810/HSCBMB-HCM 170000274/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT - THIẾT BỊ Y TẾ AN QUỐC

Còn hiệu lực

26587 170007802/HSCBMB-HCM 170000273/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG

Còn hiệu lực

26588 170007801/HSCBMB-HCM 170000272/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ TÂM TRÍ

Còn hiệu lực

26589 170006510/HSCBMB-HCM 170000271/PCBMB-HCM

CONG TY TNHH THIET BI Y TE DO GIA

Còn hiệu lực

26590 170007703/HSCBMB-HCM 170000270/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT

Còn hiệu lực