STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26591 170007702/HSCBMB-HCM 170000268/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH

Còn hiệu lực

26592 170007701/HSCBMB-HCM 170000267/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI

Còn hiệu lực

26593 170007507/HSCBMB-HCM 170000266/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT

Còn hiệu lực

26594 170007603/HSCBMB-HCM 170000264/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MINH CHÂU

Còn hiệu lực

26595 170007005/HSCBMB-HCM 170000263/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN

Còn hiệu lực

26596 170007601/HSCBMB-HCM 170000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

Còn hiệu lực

26597 170007310/HSCBMB-HCM 170000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY

Còn hiệu lực

26598 170007604/HSCBMB-HCM 170000260/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC MỸ VIỆT

Còn hiệu lực

26599 170005021/HSCBA-HCM 170000475/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Hệ thống dụng cụ phẫu thuật trong gây mê

Còn hiệu lực

26600 170005709/HSCBA-HN 170000320/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính bản lớn

Còn hiệu lực