STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26601 170005449/HSCBA-HN 170000321/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cán dao không kèm lưỡi

Còn hiệu lực

26602 170005454/HSCBA-HN 170000322/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục, nạo xương

Còn hiệu lực

26603 170005451/HSCBA-HN 170000324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cây nâng, vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

26604 170005452/HSCBA-HN 170000325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dùi (Trocar) phẫu thuật

Còn hiệu lực

26605 170005444/HSCBA-HN 170000327/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn

Còn hiệu lực

26606 170005706/HSCBA-HN 170000328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Toan giấy tiệt trùng; Áo phẫu thuật giấy tiệt trùng dùng một lần sử dụng cho tất cả các phẫu thuật

Còn hiệu lực

26607 170005713/HSCBA-HN 170000329/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính trong suốt có gạc

Còn hiệu lực

26608 170005714/HSCBA-HN 170000330/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dán có gạc

Còn hiệu lực

26609 170005715/HSCBA-HN 170000331/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính trong suốt không gạc

Còn hiệu lực

26610 170005716/HSCBA-HN 170000332/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính

Còn hiệu lực