STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26621 170005521/HSCBA-HN 170000355/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu Cleaning Solution

Còn hiệu lực

26622 170005524/HSCBA-HN 170000356/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Chất thử chuẩn đoán miễn dịch MAGLUMI Wash Concentrate (CLIA)

Còn hiệu lực

26623 170005502/HSCBA-HN 170000357/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín

Còn hiệu lực

26624 170005516/HSCBA-HN 170000358/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

26625 170005456/HSCBA-HN 170000359/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ bàn ghế khám

Còn hiệu lực

26626 170005507/HSCBA-HN 170000360/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ bàn ghế khám

Còn hiệu lực

26627 170005420/HSCBA-HN 170000362/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

26628 170005515/HSCBA-HN 170000364/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

26629 170005501/HSCBA-HN 170000366/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay, khung giữ banh vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

26630 170005504/HSCBA-HN 170000367/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực