STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26631 170005419/HSCBA-HN 170000375/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện kèm theo - Model: DR-7000D / CS-T240 / CS-300B / CS-400 / CS-600B

Còn hiệu lực

26632 170005824/HSCBA-HN 170000376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim khâu, dụng cụ luồn chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

26633 170005707/HSCBA-HN 170000377/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Máy Xét nghiệm HbA1C - Labonacheck A1C HbA1C analyzer

Còn hiệu lực

26634 170005520/HSCBA-HN 170000378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu CA Clean I

Còn hiệu lực

26635 170005523/HSCBA-HN 170000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Chất thử chuẩn đoán miễn dịch MAGLUMI Starter 1+2 (CLIA)

Còn hiệu lực

26636 170005522/HSCBA-HN 170000380/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu Special Cleaning Solution

Còn hiệu lực

26637 170005527/HSCBA-HN 170000381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

26638 170005506/HSCBA-HN 170000382/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả

Còn hiệu lực

26639 170005528/HSCBA-HN 170000383/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích dị ứng CLA-1 Luminometer

Còn hiệu lực

26640 170005526/HSCBA-HN 170000384/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực