STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26651 170005806/HSCBA-HN 170000389/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Âm thoa thử thính lực

Còn hiệu lực

26652 170005805/HSCBA-HN 170000390/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống garo đo huyết áp

Còn hiệu lực

26653 170005815/HSCBA-HN 170000391/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm, kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

26654 170005822/HSCBA-HN 170000392/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

26655 170005804/HSCBA-HN 170000393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Phim khô Laser X-quang y tế Trimax TXE, TXM

Còn hiệu lực

26656 170005812/HSCBA-HN 170000394/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Máy in phim khô Laser X-Quang y tế TRIMAX

Còn hiệu lực

26657 170004925/HSCBA-HN 170000395/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

26658 170004926/HSCBA-HN 170000396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Gelcard môi trường muối

Còn hiệu lực

26659 170005835/HSCBA-HN 170000397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

26660 170005909/HSCBA-HN 170000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bàn ăn qua giường

Còn hiệu lực