STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26661 170005903/HSCBA-HN 170000399/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Xe lăn

Còn hiệu lực

26662 170005825/HSCBA-HN 170000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Cáng vận chuyển đa năng

Còn hiệu lực

26663 170005820/HSCBA-HN 170000401/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Giường hồi sức cấp cứu chạy điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

26664 170005915/HSCBA-HN 170000402/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

26665 170005906/HSCBA-HN 170000403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Giường cũi trẻ em

Còn hiệu lực

26666 170005905/HSCBA-HN 170000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Đèn đọc phim

Còn hiệu lực

26667 170005717/HSCBA-HN 170000405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Hệ thống xét nghiệm ELISA

Còn hiệu lực

26668 170005901/HSCBA-HN 170000406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy vùi mô tế bào

Còn hiệu lực

26669 170005907/HSCBA-HN 170000407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy cắt thường/lạnh vi phẫu mô tế bào

Còn hiệu lực

26670 170005904/HSCBA-HN 170000408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy nhuộm tiêu bản/hóa mô miễn dịch tự động

Còn hiệu lực