STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26681 170009605/HSCBMB-HN 170000710/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT

Còn hiệu lực

26682 170009504/HSCBMB-HN 170000709/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BKA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26683 170009223/HSCBMB-HN 170000708/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

26684 170009119/HSCBMB-HN 170000707/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26685 170009610/HSCBMB-HN 170000706/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ GIA PHÁT

Còn hiệu lực

26686 170009611/HSCBMB-HN 170000705/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT LINH

Còn hiệu lực

26687 170009701/HSCBMB-HN 170000703/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P

Còn hiệu lực

26688 170006331/HSCBA-HN 170000346/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

26689 170006328/HSCBA-HN 170000347/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE Giường bệnh viện cho bệnh nhân loại 1 tay quay

Còn hiệu lực

26690 170006333/HSCBA-HN 170000348/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE Xe đẩy cấp phát thuốc cho bệnh nhân

Còn hiệu lực