STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26981 170006612/HSCBMB-HN 170000480/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT LÊ XUÂN

Còn hiệu lực

26982 170004203/HSCBSX-HN 170000009/PCBSX-HN

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ

Còn hiệu lực

26983 170006908/HSCBMB-HN 170000471/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

26984 170003302/HSCBA-HN 170000026/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PLOUTOS NĂNG LƯỢNG

Còn hiệu lực

26985 170007011/HSCBMB-HN 170000472/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26986 170006905/HSCBMB-HN 170000473/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH

Còn hiệu lực

26987 170000208/HSCBSX-TTH 170000001/PCBSX-TTH

CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA

Còn hiệu lực

26988 170006806/HSCBMB-HN 170000467/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT

Còn hiệu lực

26989 170006803/HSCBMB-HN 170000468/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

26990 170004102/HSCBSX-HN 170000008/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực