STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
271 000.00.19.H26-210120-0004 210000126/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

272 000.00.19.H26-210120-0006 210000034/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

273 000.00.19.H26-210121-0009 210000127/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

274 000.00.19.H26-210121-0011 210000128/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

275 000.00.19.H26-210122-0005 210000035/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

276 000.00.19.H26-210122-0009 210000129/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIHUPHAR

Còn hiệu lực

277 000.00.19.H26-210115-0006 210000130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM – XNK NOVA PHARMA – C.T.K

Còn hiệu lực

278 000.00.19.H26-210121-0006 210000131/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC

Còn hiệu lực

279 000.00.19.H26-210121-0008 210000132/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC

Còn hiệu lực

280 000.00.19.H26-210122-0010 210000036/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN THÀNH

Còn hiệu lực