STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
281 000.00.19.H26-210119-0001 210000037/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC LINH

Còn hiệu lực

282 000.00.19.H26-210114-0001 210000133/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE

Còn hiệu lực

283 000.00.19.H26-210127-0007 210000134/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR

Còn hiệu lực

284 000.00.19.H26-210127-0001 210000135/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP ECOLIFE

Còn hiệu lực

285 000.00.19.H29-210126-0002 210000015/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM

Còn hiệu lực

286 000.00.19.H29-210120-0009 210000016/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA

Còn hiệu lực

287 000.00.19.H29-210108-0012 210000014/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VINA BIOTECH

Còn hiệu lực

288 000.00.19.H29-210114-0007 210000015/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA MỸ

Còn hiệu lực

289 000.00.19.H29-201201-0005 210000069/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC

Còn hiệu lực

290 000.00.19.H29-210125-0002 210000016/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG

Còn hiệu lực