STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
21 000.00.19.H26-210218-0007 210000200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H26-210218-0008 210000201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H26-210222-0013 210000202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H26-210222-0006 210000203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ IBEAUTY

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H29-210218-0003 210000098/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26 000.00.19.H29-210206-0002 210000099/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H26-210206-0002 210000189/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H26-210222-0002 210000190/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED

Còn hiệu lực

29 000.00.19.H26-210209-0003 210000191/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H26-210214-0001 210000192/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ

Còn hiệu lực