STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
21 000.00.19.H26-201202-0001 200002090/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NATURAL GOLD

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H26-201130-0005 200002091/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH

Còn hiệu lực

23 000.00.16.H23-200918-0002 200000115/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

24 000.00.16.H23-200918-0003 200000116/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

25 000.00.12.H19-201123-0001 200000039/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

26 000.00.17.H39-201122-0001 200000055/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H29-201119-0004 200000056/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÍCH QUỲNH

Còn hiệu lực

28 000.00.17.H39-201123-0001 200000071/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH HUNUFA

Còn hiệu lực

29 000.00.04.G18-201020-0004 200049GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

30 000.00.04.G18-201009-0008 200048GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực