STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
291 000.00.25.H47-210121-0001 210000001/PCBMB-QNa

CÔNG TY TNHH GAPADENT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

292 000.00.17.H09-210127-0002 210000006/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT BỊ Y TẾ CUỘC SỐNG XANH

Còn hiệu lực

293 000.00.16.H10-210112-0001 210000001/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A

Còn hiệu lực

294 000.00.16.H05-210111-0001 210000003/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO

Còn hiệu lực

295 000.00.19.H26-210106-0011 210000108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA

Còn hiệu lực

296 000.00.19.H26-210111-0004 210000109/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM AIT

Còn hiệu lực

297 000.00.19.H26-210118-0006 210000110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SHGT

Còn hiệu lực

298 000.00.19.H26-201022-0015 210000009/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM

Còn hiệu lực

299 000.00.19.H26-210115-0004 210000111/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO

Còn hiệu lực

300 000.00.19.H26-210115-0005 210000112/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO

Còn hiệu lực