STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
301 000.00.19.H26-210115-0009 210000113/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC

Còn hiệu lực

302 000.00.19.H26-210108-0014 210000114/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HANDAN

Còn hiệu lực

303 000.00.19.H26-210115-0008 210000115/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH

Còn hiệu lực

304 000.00.19.H26-210119-0007 210000116/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP

Còn hiệu lực

305 000.00.19.H26-210115-0011 210000117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

306 000.00.19.H26-201216-0006 210000118/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E

Còn hiệu lực

307 000.00.19.H26-210122-0003 210000119/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

308 000.00.19.H26-210122-0006 210000120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NOVATECH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

309 000.00.19.H29-210104-0006 210000011/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA

Còn hiệu lực

310 000.00.19.H29-210106-0003 210000066/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN APEX WEALTH HOLDING

Còn hiệu lực