STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
321 000.00.19.H17-201228-0001 210000001/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Còn hiệu lực

322 000.00.17.H39-210106-0001 210000008/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH GLOBAL HERBAL ORGANIZATION

Còn hiệu lực

323 000.00.17.H39-210115-0001 210000009/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ECOM MED

Còn hiệu lực

324 000.00.19.H26-210121-0004 210000030/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN PHẨM SINH HỌC NUTRI-PAX

Còn hiệu lực

325 000.00.19.H26-210118-0013 210000031/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN

Còn hiệu lực

326 000.00.17.H09-210120-0002 210000004/PCBSX-BD

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIA CÁT

Còn hiệu lực

327 000.00.17.H09-210120-0004 210000005/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN

Còn hiệu lực

328 000.00.20.H63-200418-0001 210000001/PCBMB-YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO AN PHÁT ĐẠT

Còn hiệu lực

329 000.00.17.H53-210119-0001 210000001/PCBA-TN

CÔNG TY TNHH HIẾU HIỀN TÂY NINH

Còn hiệu lực

330 000.00.19.H26-210113-0005 210000001/PCBA-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN GIA

Còn hiệu lực