STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
331 000.00.19.H26-210118-0011 210000002/PCBA-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN GIA

Còn hiệu lực

332 000.00.19.H29-201223-0001 210000061/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM

Còn hiệu lực

333 000.00.19.H29-210118-0008 210000011/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN

Còn hiệu lực

334 000.00.19.H29-210118-0009 210000062/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Còn hiệu lực

335 000.00.19.H29-210112-0006 210000063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM MEDICAL

Còn hiệu lực

336 000.00.19.H29-210106-0010 210000064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ

Còn hiệu lực

337 000.00.19.H29-210115-0004 210000065/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

338 000.00.17.H54-210116-0002 210000001/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA

Còn hiệu lực

339 000.00.17.H09-210119-0002 210000002/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NPJ FRANCE

Còn hiệu lực

340 000.00.17.H09-210120-0001 210000003/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM

Còn hiệu lực