STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
341 000.00.17.H09-210121-0001 210000005/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

342 000.00.17.H09-210121-0002 210000006/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

343 000.00.10.H55-210109-0001 210000001/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM THÁI

Còn hiệu lực

344 000.00.10.H55-210109-0002 210000002/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM THÁI

Còn hiệu lực

345 000.00.19.H29-210111-0004 210000059/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

346 000.00.19.H29-210120-0002 210000060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI

Còn hiệu lực

347 000.00.16.H05-201130-0001 210000001/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG

Còn hiệu lực

348 000.00.16.H05-210104-0001 210000002/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY

Còn hiệu lực

349 000.00.16.H05-210114-0001 210000002/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AMY

Còn hiệu lực

350 000.00.16.H05-210119-0001 210000002/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI

Còn hiệu lực