STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
351 000.00.19.H29-210106-0004 210000008/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC KHANG

Còn hiệu lực

352 000.00.19.H29-210107-0014 210000052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO

Còn hiệu lực

353 000.00.19.H29-210107-0002 210000053/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE

Còn hiệu lực

354 000.00.19.H29-210107-0003 210000054/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE

Còn hiệu lực

355 000.00.19.H29-210105-0004 210000055/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

356 000.00.19.H29-210111-0001 210000056/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT

Còn hiệu lực

357 000.00.19.H29-210113-0003 210000057/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA

Còn hiệu lực

358 000.00.19.H29-210118-0007 210000009/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ LÂM

Còn hiệu lực

359 000.00.19.H29-210118-0004 210000010/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT

Còn hiệu lực

360 000.00.19.H29-210119-0005 210000058/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM

Còn hiệu lực