STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
361 000.00.19.H29-210107-0005 210000010/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDP ĐỨC GIANG

Còn hiệu lực

362 000.00.19.H26-210120-0001 210000072/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED

Còn hiệu lực

363 000.00.19.H26-201215-0008 210000073/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH MẮT VIỆT TIẾN

Còn hiệu lực

364 000.00.19.H26-210108-0001 210000024/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH KIÊN

Còn hiệu lực

365 000.00.19.H26-210113-0011 210000074/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NEWERA GLOBAL

Còn hiệu lực

366 000.00.19.H26-210114-0004 210000075/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SUN HEALTH

Còn hiệu lực

367 000.00.19.H26-210113-0007 210000025/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

368 000.00.19.H26-210114-0011 210000026/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC

Còn hiệu lực

369 000.00.19.H26-210114-0009 210000076/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

370 000.00.19.H26-210104-0002 210000077/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO

Còn hiệu lực