STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
31 000.00.19.H26-210219-0002 210000193/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HDG

Còn hiệu lực

32 000.00.19.H26-210219-0003 210000013/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

33 000.00.19.H26-210125-0004 210000014/PCBSX-HN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

Còn hiệu lực

34 000.00.19.H26-210209-0004 210000194/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO

Còn hiệu lực

35 000.00.19.H26-210202-0002 210000050/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGỌC DƯƠNG

Còn hiệu lực

36 000.00.19.H26-210219-0005 210000195/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37 000.00.19.H17-210222-0001 210000003/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Còn hiệu lực

38 000.00.19.H17-210111-0001 210000002/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT NAM-NAM

Còn hiệu lực

39 000.00.16.H02-210128-0001 210000002/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN

Còn hiệu lực

40 000.00.19.H29-210205-0007 210000094/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NPJ FRANCE

Còn hiệu lực