STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
31 000.00.04.G18-201124-0002 200047GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC

Còn hiệu lực

32 000.00.04.G18-200814-0553 20000145/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

33 000.00.04.G18-201020-0604 20000144/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

34 000.00.04.G18-200826-0573 20000143/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

35 000.00.04.G18-201019-0602 20000142/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36 000.00.04.G18-200916-0579 20000141/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

37 000.00.04.G18-200609-0512 20000140/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38 000.00.17.H09-201119-0003 200000009/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

39 000.00.17.H09-201119-0004 200000140/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN

Còn hiệu lực

40 000.00.17.H09-201123-0001 200000141/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA

Còn hiệu lực