STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
391 000.00.19.H26-201223-0006 210000095/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

392 000.00.19.H26-210118-0008 210000096/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

393 000.00.19.H26-210118-0009 210000097/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐẠI THÀNH

Còn hiệu lực

394 000.00.19.H26-210106-0012 210000098/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH PHÚC VỊ

Còn hiệu lực

395 000.00.19.H26-210113-0018 210000099/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT TƯ Y TẾ HAFACO

Còn hiệu lực

396 000.00.19.H26-210118-0007 210000100/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

397 000.00.19.H26-210118-0010 210000101/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC VIMPHAR

Còn hiệu lực

398 000.00.19.H26-210118-0014 210000102/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN

Còn hiệu lực

399 000.00.19.H26-210120-0002 210000103/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG

Còn hiệu lực

400 000.00.19.H26-210120-0005 210000007/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực