STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
401 000.00.19.H26-210119-0003 210000104/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN

Còn hiệu lực

402 000.00.19.H26-210119-0004 210000105/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH

Còn hiệu lực

403 000.00.19.H26-210121-0002 210000106/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN

Còn hiệu lực

404 000.00.19.H26-210107-0010 210000107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN

Còn hiệu lực

405 000.00.19.H26-210115-0003 210000008/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH GMC MINH CHÂU

Còn hiệu lực

406 000.00.17.H39-210105-0001 210000007/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AMY

Còn hiệu lực

407 000.00.17.H39-201223-0002 210000003/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO.

Còn hiệu lực

408 000.00.17.H39-210119-0001 210000004/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ ĐỨC HUY

Còn hiệu lực

409 000.00.17.H53-201231-0001 210000001/PCBSX-TN

CÔNG TY TNHH HIẾU HIỀN TÂY NINH

Còn hiệu lực

410 000.00.19.H29-210115-0001 210000048/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM

Còn hiệu lực