STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
421 000.00.19.H26-210111-0003 210000065/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA

Còn hiệu lực

422 000.00.19.H26-210114-0016 210000066/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BE'AUTHENTIC VN

Còn hiệu lực

423 000.00.19.H26-210113-0001 210000067/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

424 000.00.19.H26-210111-0002 210000068/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH

Còn hiệu lực

425 000.00.19.H26-201209-0016 210000069/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

426 000.00.19.H26-201210-0011 210000070/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

427 000.00.19.H26-201210-0010 210000071/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

428 000.00.19.H29-210114-0006 210000007/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN GIA PHAN

Còn hiệu lực

429 000.00.19.H29-210113-0013 210000047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

430 000.00.17.H39-201203-0001 210000005/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN BRILITAS PHARMACEUTICALS

Còn hiệu lực