STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
431 000.00.17.H39-201010-0001 210000006/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT

Còn hiệu lực

432 000.00.17.H39-201225-0001 210000002/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN

Còn hiệu lực

433 000.00.19.H29-201128-0004 210000046/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

434 000.00.19.H29-210105-0010 210000007/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ

Còn hiệu lực

435 000.00.19.H29-210113-0014 210000006/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP

Còn hiệu lực

436 000.00.10.H31-200911-0002 210000001/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ROYAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

437 000.00.10.H31-201113-0001 210000002/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT - THÁI TẠI HƯNG YÊN

Còn hiệu lực

438 000.00.03.H42-210109-0001 210000001/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH XNK VIỆT HOÀNG

Còn hiệu lực

439 000.00.10.H37-201130-0001 210000001/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

Còn hiệu lực

440 000.00.19.H29-201225-0007 210000026/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED

Còn hiệu lực