STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
451 000.00.19.H29-210106-0005 210000037/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG PHONG

Còn hiệu lực

452 000.00.19.H29-210106-0009 210000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM NAM KHÁNH

Còn hiệu lực

453 000.00.19.H29-210107-0012 210000005/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT

Còn hiệu lực

454 000.00.19.H29-201103-0002 210000039/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM

Còn hiệu lực

455 000.00.19.H29-201103-0003 210000040/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM

Còn hiệu lực

456 000.00.19.H29-210111-0005 210000041/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

457 000.00.19.H29-201231-0012 210000004/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T-R

Còn hiệu lực

458 000.00.19.H29-210109-0001 210000042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM MEDICAL

Còn hiệu lực

459 000.00.19.H29-210111-0010 210000043/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI

Còn hiệu lực

460 000.00.19.H29-210111-0011 210000006/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH

Còn hiệu lực