STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
461 000.00.19.H29-210107-0004 210000044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE

Còn hiệu lực

462 000.00.19.H29-201110-0004 210000045/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

463 000.00.19.H29-210107-0016 210000005/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ MAI SƠN

Còn hiệu lực

464 17000002/HSCBMB-TG 200000001/PCBMB-TG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN

Còn hiệu lực

465 17000008/HSCBMB-TG 200000002/PCBMB-TG

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC HÒA

Còn hiệu lực

466 18000010/HSCBMB-TG 200000003/PCBMB-TG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LONG GIANG

Còn hiệu lực

467 18000001/HSCBSX-TG 200000001/PCBSX-TG

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU MỚI SANQI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

468 19000011/HSCBMB-TG 200000004/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

Còn hiệu lực

469 000.00.17.H58-201013-0001 200000002/PCBSX-TG

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ACESO

Còn hiệu lực

470 000.00.17.H58-201225-0001 210000001/PCBA-TG

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ACESO

Còn hiệu lực