STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
41 000.00.19.H29-210205-0006 210000095/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NPJ FRANCE

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H29-210205-0004 210000096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ HOÀN CẦU

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H29-210129-0005 210000097/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H17-201125-0001 210000001/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H17-210205-0001 210000002/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H26-210204-0005 210000181/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H26-210203-0005 210000182/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H26-210203-0008 210000183/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H26-210203-0009 210000184/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H26-210203-0001 210000047/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BICARE

Còn hiệu lực