STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
491 000.00.19.H26-210106-0004 210000057/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý

Còn hiệu lực

492 000.00.19.H26-210114-0008 210000058/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 3T GROUP

Còn hiệu lực

493 000.00.19.H26-210113-0017 210000059/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG

Còn hiệu lực

494 000.00.19.H26-210107-0012 210000060/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY

Còn hiệu lực

495 000.00.19.H26-210107-0015 210000061/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

496 000.00.19.H26-210111-0011 210000021/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT NHẬT MINH

Còn hiệu lực

497 000.00.19.H26-210111-0005 210000022/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT

Còn hiệu lực

498 000.00.17.H54-210113-0001 210000001/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GIANG THỊ

Còn hiệu lực

499 000.00.12.H19-201224-0002 210000001/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON

Còn hiệu lực

500 000.00.12.H19-210114-0001 210000002/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH TRADING TAK

Còn hiệu lực