STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
501 000.00.19.H26-210111-0001 210000037/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMIDU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

502 000.00.19.H26-201208-0004 210000038/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

503 000.00.19.H26-201209-0011 210000039/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ

Còn hiệu lực

504 000.00.19.H26-201224-0013 210000013/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM XANH

Còn hiệu lực

505 000.00.19.H26-201222-0012 210000040/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG THANH

Còn hiệu lực

506 000.00.19.H26-210108-0015 210000041/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH FUJIN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

507 000.00.19.H26-210107-0006 210000004/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT TƯ Y TẾ HAFACO

Còn hiệu lực

508 000.00.19.H26-210107-0011 210000014/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TM DV MÊ KONG

Còn hiệu lực

509 000.00.19.H26-210104-0006 210000015/PCBMB-HN

CHI NHÁNH 1 HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DOLL EYES

Còn hiệu lực

510 000.00.19.H26-201228-0006 210000016/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO HANA MEDICAL

Còn hiệu lực