STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
511 000.00.19.H26-201230-0005 210000042/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHỐ VƯƠNG

Còn hiệu lực

512 000.00.19.H26-210106-0010 210000043/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SACOFA

Còn hiệu lực

513 000.00.19.H26-210107-0008 210000044/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SACOFA

Còn hiệu lực

514 000.00.19.H26-210106-0008 210000005/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

515 000.00.18.H24-201006-0001 200000001/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ

Còn hiệu lực

516 000.00.19.H29-201103-0006 210000017/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC

Còn hiệu lực

517 000.00.19.H29-201214-0012 210000018/PCBA-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DUY CHÂU

Còn hiệu lực

518 000.00.19.H29-201215-0003 210000019/PCBA-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA NGỌC TUYẾT

Còn hiệu lực

519 000.00.19.H29-210105-0003 210000003/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG GK - VNPT

Còn hiệu lực

520 000.00.19.H29-201230-0005 210000020/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG

Còn hiệu lực