STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
51 000.00.19.H29-201125-0006 200002114/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HOÀNG 6

Còn hiệu lực

52 000.00.19.H29-201127-0007 200002115/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

53 000.00.19.H26-201116-0001 200000437/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MỚI NEWTECON

Còn hiệu lực

54 000.00.19.H26-201116-0018 200002045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

55 000.00.19.H26-201117-0003 200002046/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

56 000.00.19.H26-201117-0017 200002047/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

57 000.00.19.H26-201118-0005 200002048/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA

Còn hiệu lực

58 000.00.19.H26-201118-0006 200002049/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG

Còn hiệu lực

59 000.00.19.H26-201116-0015 200002050/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

60 000.00.19.H26-201116-0016 200002051/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực