STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
71 000.00.19.H26-210204-0003 210000176/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA

Còn hiệu lực

72 000.00.19.H26-210204-0007 210000177/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CCB VIỆT NAM

Còn hiệu lực

73 000.00.19.H26-210204-0008 210000178/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CCB VIỆT NAM

Còn hiệu lực

74 000.00.19.H26-210202-0005 210000179/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ

Còn hiệu lực

75 000.00.19.H26-210203-0004 210000045/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT KHOA TÍN

Còn hiệu lực

76 000.00.19.H26-210203-0006 210000046/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÚC ĐẠI LỘC

Còn hiệu lực

77 000.00.19.H26-210128-0001 210000180/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN

Còn hiệu lực

78 000.00.19.H29-210205-0001 210000092/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP Y TẾ T.B.T

Còn hiệu lực

79 000.00.19.H29-210204-0011 210000093/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực

80 000.00.19.H29-210121-0010 210000025/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỤNG CỤ Y KHOA KIM SA

Còn hiệu lực