STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
71 000.00.19.H26-201118-0018 200002062/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TKT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

72 000.00.19.H26-201118-0020 200002063/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN

Còn hiệu lực

73 000.00.19.H26-201119-0007 200002064/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AION VIỆT NAM

Còn hiệu lực

74 000.00.19.H26-201119-0008 200002065/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RIPPLE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

75 000.00.19.H26-201113-0001 200002066/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC

Còn hiệu lực

76 000.00.19.H26-201119-0001 200002067/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY

Còn hiệu lực

77 000.00.19.H26-201120-0004 200002068/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

78 000.00.19.H26-200803-0002 200002069/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

79 000.00.19.H26-201123-0003 200002070/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80 000.00.19.H26-201123-0004 200002071/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực