STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
81 000.00.19.H29-201231-0001 210000026/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED

Còn hiệu lực

82 000.00.19.H29-210128-0001 210000091/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

83 000.00.18.H57-201127-0001 210000001/PCBSX-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP

Còn hiệu lực

84 000.00.16.H05-210202-0001 210000004/PCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH

Còn hiệu lực

85 000.00.19.H17-210201-0001 210000002/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Còn hiệu lực

86 000.00.04.G18-200612-0015 2100023ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA

Còn hiệu lực

87 000.00.04.G18-201208-0013 2100019ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

Còn hiệu lực

88 000.00.04.G18-201222-0001 2100034ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

89 000.00.04.G18-201015-0003 2100024ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty TNHH Lavichem

Còn hiệu lực

90 000.00.04.G18-200815-0003 2100020ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực