STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
81 000.00.19.H26-201123-0005 200002072/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

82 000.00.19.H26-201123-0006 200002073/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

83 000.00.19.H26-201123-0007 200002074/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

84 000.00.19.H26-201123-0001 200002075/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA

Còn hiệu lực

85 000.00.19.H26-201125-0001 200002076/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VITACO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

86 000.00.19.H26-201124-0012 200002077/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM

Còn hiệu lực

87 000.00.19.H26-201123-0015 200002078/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ

Còn hiệu lực

88 000.00.19.H26-201125-0008 200000438/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HHT

Còn hiệu lực

89 000.00.19.H26-201125-0006 200002079/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SPES

Còn hiệu lực

90 000.00.19.H26-201125-0009 200002080/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SPES

Còn hiệu lực