STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-210224-0013 210000216/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC AN KHÁNH TÂM

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-210224-0014 210000217/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-210224-0015 210000218/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-210224-0016 210000219/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB

Còn hiệu lực

5 000.00.16.H05-210125-0001 210000004/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TQKBV

Còn hiệu lực

6 000.00.16.H05-210204-0001 210000005/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YT DENTALPRO

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H17-210124-0001 210000004/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM

Còn hiệu lực

8 000.00.17.H53-210205-0001 210000002/PCBA-TN

CÔNG TY TNHH HIẾU HIỀN TÂY NINH

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-210122-0002 210000100/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-210204-0027 210000101/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN

Còn hiệu lực

11 000.00.10.H31-210126-0001 210000003/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TQA

Còn hiệu lực

12 000.00.10.H31-210129-0001 210000004/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H26-210219-0006 210000196/PCBA-HN

CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT PHÁP

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H26-210219-0001 210000015/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H26-210119-0005 210000051/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

16 000.00.19.H26-210209-0002 210000052/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H26-210114-0002 210000053/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ VICTOR LE HOLDING

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H26-210205-0002 210000197/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H26-210204-0004 210000198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H26-210219-0007 210000199/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ

Còn hiệu lực