STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-210224-0013 210000216/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC AN KHÁNH TÂM

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-210224-0014 210000217/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-210224-0015 210000218/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-210224-0016 210000219/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB

Còn hiệu lực

5 000.00.16.H05-210125-0001 210000004/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TQKBV

Còn hiệu lực

6 000.00.16.H05-210204-0001 210000005/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YT DENTALPRO

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H17-210124-0001 210000004/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM

Còn hiệu lực

8 000.00.17.H53-210205-0001 210000002/PCBA-TN

CÔNG TY TNHH HIẾU HIỀN TÂY NINH

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-210122-0002 210000100/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-210204-0027 210000101/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN

Còn hiệu lực

11 000.00.10.H31-210126-0001 210000003/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TQA

Còn hiệu lực

12 000.00.10.H31-210129-0001 210000004/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H26-210219-0006 210000196/PCBA-HN

CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT PHÁP

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H26-210219-0001 210000015/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H26-210119-0005 210000051/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

16 000.00.19.H26-210209-0002 210000052/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H26-210114-0002 210000053/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ VICTOR LE HOLDING

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H26-210205-0002 210000197/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H26-210204-0004 210000198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H26-210219-0007 210000199/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ

Còn hiệu lực

21 000.00.19.H26-210218-0007 210000200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H26-210218-0008 210000201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H26-210222-0013 210000202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H26-210222-0006 210000203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ IBEAUTY

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H29-210218-0003 210000098/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26 000.00.19.H29-210206-0002 210000099/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H26-210206-0002 210000189/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H26-210222-0002 210000190/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED

Còn hiệu lực

29 000.00.19.H26-210209-0003 210000191/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H26-210214-0001 210000192/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ

Còn hiệu lực

31 000.00.19.H26-210219-0002 210000193/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HDG

Còn hiệu lực

32 000.00.19.H26-210219-0003 210000013/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

33 000.00.19.H26-210125-0004 210000014/PCBSX-HN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

Còn hiệu lực

34 000.00.19.H26-210209-0004 210000194/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO

Còn hiệu lực

35 000.00.19.H26-210202-0002 210000050/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGỌC DƯƠNG

Còn hiệu lực

36 000.00.19.H26-210219-0005 210000195/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37 000.00.19.H17-210222-0001 210000003/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Còn hiệu lực

38 000.00.19.H17-210111-0001 210000002/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT NAM-NAM

Còn hiệu lực

39 000.00.16.H02-210128-0001 210000002/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN

Còn hiệu lực

40 000.00.19.H29-210205-0007 210000094/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NPJ FRANCE

Còn hiệu lực

41 000.00.19.H29-210205-0006 210000095/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NPJ FRANCE

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H29-210205-0004 210000096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ HOÀN CẦU

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H29-210129-0005 210000097/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H17-201125-0001 210000001/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H17-210205-0001 210000002/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H26-210204-0005 210000181/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H26-210203-0005 210000182/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H26-210203-0008 210000183/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H26-210203-0009 210000184/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H26-210203-0001 210000047/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BICARE

Còn hiệu lực