STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H29-201028-0011 200002126/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H29-201028-0012 200002127/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH

Còn hiệu lực

3 000.00.17.H08-201127-0001 200000009/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THIỆN NHÂN

Còn hiệu lực

4 000.00.17.H08-201128-0001 200000001/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H29-201026-0007 200002116/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI THỜI TRANG

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H29-201126-0002 200000385/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN VƯƠNG

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H29-201125-0001 200000386/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN THÀNH ĐẠT

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H29-201128-0002 200000387/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - VẬN TẢI BÌNH MINH

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-200513-0020 200002117/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-200513-0018 200002118/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM

Còn hiệu lực

11 000.00.19.H29-200519-0003 200002119/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM

Còn hiệu lực

12 000.00.19.H29-201130-0002 200002120/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SV HEALTHCARE

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H29-201126-0001 200002121/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H29-201130-0004 200002122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H29-201130-0006 200002123/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ

Còn hiệu lực

16 000.00.19.H29-201127-0001 200002124/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN LONG

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H29-201128-0001 200002125/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HABIMEC

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H26-201203-0014 200002092/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H26-201126-0002 200000258/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H26-201118-0003 200002089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA

Còn hiệu lực

21 000.00.19.H26-201202-0001 200002090/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NATURAL GOLD

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H26-201130-0005 200002091/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH

Còn hiệu lực

23 000.00.16.H23-200918-0002 200000115/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

24 000.00.16.H23-200918-0003 200000116/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

25 000.00.12.H19-201123-0001 200000039/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

26 000.00.17.H39-201122-0001 200000055/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H29-201119-0004 200000056/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÍCH QUỲNH

Còn hiệu lực

28 000.00.17.H39-201123-0001 200000071/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH HUNUFA

Còn hiệu lực

29 000.00.04.G18-201020-0004 200049GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

30 000.00.04.G18-201009-0008 200048GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

31 000.00.04.G18-201124-0002 200047GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC

Còn hiệu lực

32 000.00.04.G18-200814-0553 20000145/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

33 000.00.04.G18-201020-0604 20000144/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

34 000.00.04.G18-200826-0573 20000143/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

35 000.00.04.G18-201019-0602 20000142/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36 000.00.04.G18-200916-0579 20000141/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

37 000.00.04.G18-200609-0512 20000140/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38 000.00.17.H09-201119-0003 200000009/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

39 000.00.17.H09-201119-0004 200000140/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN

Còn hiệu lực

40 000.00.17.H09-201123-0001 200000141/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA

Còn hiệu lực

41 000.00.17.H09-201130-0001 200000059/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHAN THỊ

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H29-200929-0008 200002107/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H29-201124-0008 200002108/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DV QL BIOMEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H29-201124-0007 200002109/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DV QL BIOMEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H29-201125-0012 200002110/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H29-201125-0013 200002111/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H29-201125-0008 200000325/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CA NA RO

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H29-201125-0011 200002112/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H29-201125-0009 200000326/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MAXXCARE

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H29-201126-0005 200002113/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51 000.00.19.H29-201125-0006 200002114/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HOÀNG 6

Còn hiệu lực

52 000.00.19.H29-201127-0007 200002115/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

53 000.00.19.H26-201116-0001 200000437/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MỚI NEWTECON

Còn hiệu lực

54 000.00.19.H26-201116-0018 200002045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

55 000.00.19.H26-201117-0003 200002046/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

56 000.00.19.H26-201117-0017 200002047/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

57 000.00.19.H26-201118-0005 200002048/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA

Còn hiệu lực

58 000.00.19.H26-201118-0006 200002049/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG

Còn hiệu lực

59 000.00.19.H26-201116-0015 200002050/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

60 000.00.19.H26-201116-0016 200002051/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

61 000.00.19.H26-201117-0010 200002052/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

62 000.00.19.H26-201117-0012 200002053/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

63 000.00.19.H26-201117-0014 200002054/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

64 000.00.19.H26-201117-0009 200002055/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

65 000.00.19.H26-201117-0008 200002056/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

66 000.00.19.H26-201117-0006 200002057/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H26-201117-0001 200002058/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

68 000.00.19.H26-201118-0007 200002059/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM

Còn hiệu lực

69 000.00.19.H26-201119-0004 200002060/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

70 000.00.19.H26-201118-0019 200002061/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TKT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

71 000.00.19.H26-201118-0018 200002062/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TKT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

72 000.00.19.H26-201118-0020 200002063/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN

Còn hiệu lực

73 000.00.19.H26-201119-0007 200002064/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AION VIỆT NAM

Còn hiệu lực

74 000.00.19.H26-201119-0008 200002065/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RIPPLE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

75 000.00.19.H26-201113-0001 200002066/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC

Còn hiệu lực