STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.16.H46-230824-0001 230000004/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1326

Còn hiệu lực

2 000.00.16.H46-230803-0001 230000003/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1223

Còn hiệu lực

3 000.00.16.H46-230424-0001 230000002/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC QB

Còn hiệu lực

4 000.00.16.H46-230327-0001 230000001/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1160

Còn hiệu lực

5 000.00.16.H46-221214-0001 220000069/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1054

Còn hiệu lực

6 000.00.16.H46-221117-0001 220000068/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1006

Còn hiệu lực

7 000.00.16.H46-220815-0001 220000067/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LONG CHÂU

Còn hiệu lực

8 000.00.16.H46-220606-0001 220000066/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TMTH VÀ TBYT QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

9 000.00.16.H46-220504-0001 220000065/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ NHẬT LỆ

Còn hiệu lực

10 000.00.16.H46-220422-0001 220000064/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 664

Còn hiệu lực

11 000.00.16.H46-220421-0001 220000001/PCBA-QB

CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK NÔNG LÂM SẢN TRƯỜNG SƠN Khẩu trang y tế Orchid

Còn hiệu lực

12 000.00.16.H46-220402-0004 220000063/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC SỐ 17

Còn hiệu lực

13 000.00.16.H46-220407-0002 220000062/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC THANH THẢO

Còn hiệu lực

14 000.00.16.H46-220401-0002 220000061/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC PHAN THỊ PHƯỢNG

Còn hiệu lực

15 000.00.16.H46-220412-0001 220000060/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC LONG NGA

Còn hiệu lực

16 000.00.16.H46-220401-0001 220000059/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC NGỌC TÂM

Còn hiệu lực

17 000.00.16.H46-220407-0001 220000001/PCBSX-QB

CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK NÔNG LÂM SẢN TRƯỜNG SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

18 000.00.16.H46-220404-0001 220000058/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC LUYẾN LỌC

Còn hiệu lực

19 000.00.16.H46-220402-0003 220000057/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC MINH LINH

Còn hiệu lực

20 000.00.16.H46-220402-0002 220000056/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC TUỆ TÂM

Còn hiệu lực

21 000.00.16.H46-220402-0001 220000055/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC DƯƠNG THỊ MỢI

Còn hiệu lực

22 000.00.16.H46-220330-0001 220000054/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC TỐT TỐT

Còn hiệu lực

23 000.00.16.H46-220327-0003 220000053/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC HÒA MAI

Còn hiệu lực

24 000.00.16.H46-220327-0002 220000052/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THU HÀ

Còn hiệu lực

25 000.00.16.H46-220328-0001 220000051/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC MINH HẢI

Còn hiệu lực

26 000.00.16.H46-220331-0001 220000050/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC PHƯƠNG ANH

Còn hiệu lực

27 000.00.16.H46-220329-0001 220000049/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 10 VI HẢI

Còn hiệu lực

28 000.00.16.H46-220327-0001 220000048/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THÙY MIÊN

Còn hiệu lực

29 000.00.16.H46-220326-0001 220000047/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC LIÊN HUẤN

Còn hiệu lực

30 000.00.16.H46-220325-0003 220000046/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 1

Còn hiệu lực

31 000.00.16.H46-220325-0002 220000045/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC THANH TRÂM

Còn hiệu lực

32 000.00.16.H46-220325-0005 220000044/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THU HOÀI

Còn hiệu lực

33 000.00.16.H46-220325-0001 220000043/PCBMB-QB

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ BTN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

34 000.00.16.H46-220323-0003 220000042/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC BẢO BÌNH

Còn hiệu lực

35 000.00.16.H46-220323-0002 220000041/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC TỐ LAN

Còn hiệu lực

36 000.00.16.H46-220323-0001 220000040/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 07 THIẾT LỚI

Còn hiệu lực

37 000.00.16.H46-220312-0001 220000039/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THANH NHÀN

Còn hiệu lực

38 000.00.16.H46-220318-0001 220000038/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 09 ĐỒNG THỦY

Còn hiệu lực

39 000.00.16.H46-220318-0002 220000037/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC HOÀNG TUYẾT

Còn hiệu lực

40 000.00.16.H46-220317-0001 220000036/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC SỐ 2 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

41 000.00.16.H46-220225-0003 220000035/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THU LIÊN

Còn hiệu lực

42 000.00.16.H46-220314-0001 220000034/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC SỐ 27

Còn hiệu lực

43 000.00.16.H46-220324-0001 220000033/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC VIẾT NHÂN

Còn hiệu lực

44 000.00.16.H46-220322-0001 220000032/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC HẠNH KỲ

Còn hiệu lực

45 000.00.16.H46-220321-0001 220000031/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC TUẤN THOA

Còn hiệu lực

46 000.00.16.H46-220309-0001 220000030/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC THIÊN TRANG

Còn hiệu lực

47 000.00.16.H46-220308-0002 220000029/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC HOÀI THƯƠNG 2

Còn hiệu lực

48 000.00.16.H46-220308-0001 220000028/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC HOÀI THƯƠNG

Còn hiệu lực

49 000.00.16.H46-220307-0001 220000027/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC THIẾT LỚI

Còn hiệu lực

50 000.00.16.H46-220305-0001 220000026/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC HOÀNG TRINH

Còn hiệu lực

51 000.00.16.H46-220304-0002 220000025/PCBMB-QB

HOÀNG THỊ CHIẾN

Còn hiệu lực

52 000.00.16.H46-220228-0001 220000024/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN MINH HÓA

Còn hiệu lực

53 000.00.16.H46-220304-0003 220000023/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC VÂN HỒNG

Còn hiệu lực

54 000.00.16.H46-220307-0002 220000022/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THỎA DUYỆT

Còn hiệu lực

55 000.00.16.H46-220306-0001 220000021/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC HUYỀN VÂN

Còn hiệu lực

56 000.00.16.H46-220302-0002 220000020/PCBMB-QB

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NGUYÊN

Còn hiệu lực

57 000.00.16.H46-220302-0001 220000019/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC BỆNH VIỆN

Còn hiệu lực

58 000.00.16.H46-220301-0001 220000018/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN LỆ THỦY

Còn hiệu lực

59 000.00.16.H46-220225-0002 220000017/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA

Còn hiệu lực

60 000.00.16.H46-220304-0001 220000016/PCBMB-QB

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH HUYỀN- TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN

Còn hiệu lực

61 000.00.16.H46-220225-0004 220000015/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC PHƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực

62 000.00.16.H46-220108-0001 220000014/PCBMB-QB

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHÔI

Còn hiệu lực

63 000.00.16.H46-220225-0001 220000013/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC NGỌC HÀ

Còn hiệu lực

64 000.00.16.H46-220224-0001 220000012/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN

Còn hiệu lực

65 000.00.16.H46-220223-0002 220000011/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH

Còn hiệu lực

66 000.00.16.H46-220223-0001 220000010/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH DP THÀNH NGUYÊN - TPC

Còn hiệu lực

67 000.00.16.H46-220222-0001 220000009/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

68 000.00.16.H46-220221-0002 220000008/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Còn hiệu lực

69 000.00.16.H46-220217-0002 220000007/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THÁI HÒA

Còn hiệu lực

70 000.00.16.H46-220221-0001 220000006/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC PHƯƠNG ĐAN

Còn hiệu lực

71 000.00.16.H46-220209-0001 220000005/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC HÙNG DỤC

Còn hiệu lực

72 000.00.16.H46-220114-0001 220000004/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 480

Còn hiệu lực

73 000.00.16.H46-220107-0001 220000003/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LONG PHÁT

Còn hiệu lực

74 000.00.16.H46-220110-0001 220000002/PCBMB-QB

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHUÊ (HỘ KINH DOANH VÕ THẾ VINH)

Còn hiệu lực

75 000.00.16.H46-220105-0001 220000001/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực