STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6361 000.00.16.H05-211130-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB BẮC NINH
6362 000.00.19.H26-200908-0005

CÔNG TY TNHH MINH LONG MEDICAL VIỆT NAM
6363 000.00.19.H26-200923-0008

CÔNG TY TNHH MINH LONG MEDICAL VIỆT NAM
6364 000.00.19.H26-200807-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT
6365 000.00.19.H26-200803-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT
6366 000.00.19.H26-200715-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG
6367 000.00.19.H26-200623-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG
6368 000.00.19.H26-200906-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM
6369 000.00.19.H26-200827-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM
6370 000.00.19.H26-210930-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM
6371 000.00.19.H26-210820-0018

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM
6372 000.00.19.H26-210826-0033

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN
6373 000.00.19.H26-200903-0004

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN
6374 000.00.19.H26-200813-0001

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN
6375 000.00.19.H26-200909-0005

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĂN DƯƠNG
6376 000.00.19.H26-200909-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĂN DƯƠNG
6377 000.00.19.H26-200914-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĂN DƯƠNG
6378 000.00.19.H26-200904-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĂN DƯƠNG
6379 000.00.19.H26-200911-0009

CÔNG TY TNHH THÁI GIANG VIỆT NAM
6380 000.00.19.H26-200821-0013

CÔNG TY TNHH THÁI GIANG VIỆT NAM