STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6381 000.00.19.H26-200803-0006

CÔNG TY TNHH THÁI GIANG VIỆT NAM
6382 170006401/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM
6383 18012136/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ
6384 000.00.04.G18-211222-0019

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH
6385 18011584/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC THUẬN PHÁT
6386 000.00.19.H17-220104-0001

CÔNG TY TNHH K - LAND OPTIC
6387 000.00.19.H17-220117-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN DAQUANGPHAR
6388 000.00.19.H17-211224-0001

CÔNG TY TNHH KIM SORA
6389 000.00.19.H17-220107-0003

CÔNG TY TNHH KIM SORA
6390 000.00.19.H17-220117-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DAQUANGPHAR
6391 18010863/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6392 18010861/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6393 18010036/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6394 18009780/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6395 18009925/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6396 18009339/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6397 17008185/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6398 17007624/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6399 17007718/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6400 17008908/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE